Dorota Cieplucha

Aflofarm Active Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:18:25
-00:24:54
+00:48:44
6059 2203
K30 : 872
2
251 / 255
-00:14:05
+00:43:11
01:09:11
-00:40:51
+00:38:29
6622 2215
K30 : 1020
6
284 / 327
-00:33:28
+00:34:56
01:13:15
-00:31:07
+00:41:54
7364 2497
K30 : 1163
1
331 / 350
-00:21:18
+00:36:13
01:08:32
-00:23:27
+00:36:35
5460 1814
K30 : 419
1
225 / 257
-00:12:06
+00:32:45
01:03:14
-00:46:40
+00:34:16
6863 1897 1
277 / 348
-00:32:10
+00:26:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii