Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:52
-00:40:02
+00:40:54
8153 2679 4
283 / 311
-00:22:03
+00:37:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii