Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:52
-00:48:02
+00:32:54
6494 1680
267 / 348
-00:33:32
+00:25:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii