Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:18
-00:46:36
+00:34:20
6888 1910
245 / 311
-00:28:37
+00:31:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii