Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:47
-00:40:07
+00:40:49
8144 5471
89 / 100
-00:14:13
+00:28:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii