Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:18
-00:49:36
+00:31:20
6069 1467
255 / 348
-00:35:06
+00:23:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii