Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:58
-00:46:56
+00:34:00
6775 1841
174 / 226
-00:21:27
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii