Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:50
-00:51:04
+00:29:52
5520 1205
213 / 356
-00:23:20
+00:23:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii