Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:52
-01:03:02
+00:17:54
1158 1087
35 / 266
-00:35:49
+00:09:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii