Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:03
-00:43:51
+00:37:05
7519 2296
300 / 356
-00:16:07
+00:30:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii