Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:00
-00:38:54
+00:42:02
8276 2756
292 / 311
-00:20:55
+00:38:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii