Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:36
-00:47:39
+00:30:43
4025 3497
168 / 260
-00:28:30
+00:22:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii