Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:06
-00:48:48
+00:32:08
6300 4723
249 / 356
-00:21:04
+00:25:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii