Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:49:51
-01:00:03
+00:20:53
2094 1921
69 / 311
-00:42:04
+00:17:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii