Katarzyna Ślężak

The Royal Bank of Scotland
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:10:16
-00:33:54
+00:39:56
7642 2412
K20 : 785
2
232 / 263
-00:16:47
+00:38:50
01:05:38
-00:44:16
+00:36:40
7406 2229 2
219 / 262
-00:25:01
+00:35:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii