Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:22
-00:31:32
+00:49:24
8730 5669
309 / 311
-00:13:33
+00:46:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii