Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:01
-00:37:53
+00:43:03
8384 5560
120 / 128
-00:10:11
+00:38:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii