Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:47
-00:46:28
+00:31:54
4326 3719
108 / 158
-00:26:47
+00:29:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii