Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:46
-00:47:08
+00:33:48
6723 1818
235 / 311
-00:29:09
+00:30:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii