Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:35
-00:46:19
+00:34:37
6946 1944
280 / 348
-00:31:49
+00:27:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii