Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:49
-01:05:05
+00:15:51
695 655
29 / 311
-00:47:06
+00:12:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii