Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:24
-00:43:30
+00:37:26
7599 2344
306 / 348
-00:29:00
+00:30:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii