Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:22
-00:46:32
+00:34:24
6901 1917
246 / 311
-00:28:33
+00:31:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii