Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:23
-00:51:31
+00:29:25
5366 1145
190 / 311
-00:33:32
+00:26:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii