Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:28
-00:27:47
+00:50:35
6385 1497
172 / 179
-00:22:10
+00:40:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii