Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:54
-00:47:00
+00:33:56
6753 4923
274 / 356
-00:19:16
+00:27:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii