Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:17
-00:45:58
+00:32:24
4410 3773
181 / 260
-00:35:09
+00:27:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii