Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:42
-01:01:12
+00:19:44
1650 1532
30 / 128
-00:33:30
+00:15:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii