Iwona Kieda

Polska Akademia Nauk
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:18
-00:48:36
+00:32:20
6365 1609 1
222 / 311
-00:30:37
+00:29:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii