Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:06
-00:35:04
+00:38:46
7466 2305
K30 : 1101
347 / 389
-00:17:00
+00:31:15
00:54:04
-00:55:50
+00:25:06
3657 506
159 / 380
-00:40:27
+00:17:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii