Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:06
-00:49:48
+00:31:08
6017 4577
213 / 311
-00:31:49
+00:27:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii