Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:57
-00:54:18
+00:24:04
2175 1993
54 / 135
-00:44:01
+00:15:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii