Maciej Nowak

Centrum Medyczne DYNASPLINT
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:15:41
-00:34:13
+00:46:43
8625 5636 1
14 / 15
-00:04:05
+00:27:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii