Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:30
-00:47:24
+00:33:32
6646 4876
271 / 348
-00:32:54
+00:26:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii