Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:57
-00:29:57
+00:50:59
8769 3088
126 / 128
-00:02:15
+00:46:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii