Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:57
-00:35:57
+00:44:59
8530 2926
74 / 76
-00:09:01
+00:32:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii