Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:48
-00:46:06
+00:34:50
6991 5019
281 / 356
-00:18:22
+00:28:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii