Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:22
-00:49:32
+00:31:24
6089 4611
214 / 311
-00:31:33
+00:28:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii