Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:13
-00:48:41
+00:32:15
6336 4740
252 / 356
-00:20:57
+00:25:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii