Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:03
-00:38:12
+00:40:10
5623 4533
230 / 260
-00:27:23
+00:35:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii