Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:12
-00:51:03
+00:27:19
3098 2765
61 / 136
-00:29:35
+00:17:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii