Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:31
-00:42:23
+00:38:33
7806 2468
309 / 356
-00:14:39
+00:31:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii