Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:57
-00:50:57
+00:29:59
5569 4345
234 / 348
-00:36:27
+00:22:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii