Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:24
-00:28:58
+00:44:03
7585 2643
K20 : 705
221 / 233
-00:11:01
+00:42:53
01:00:46
-00:49:08
+00:31:48
6210 1536
132 / 178
-00:27:24
+00:31:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii