Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:27
-00:41:55
+00:31:06
5363 1369
K20 : 356
152 / 233
-00:23:58
+00:29:56
00:28:11
-00:20:33
+00:11:44
421 421
11 / 49
-00:12:50
+00:04:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii