Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:53
-00:54:01
+00:26:55
4338 3600
180 / 348
-00:39:31
+00:19:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii