Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:54
-00:51:00
+00:29:56
5555 1217
231 / 348
-00:36:30
+00:22:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii