Paweł Naroski

Bunt na Pokładzie
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:09:57
-00:39:57
+00:40:59
8168 5478 3
354 / 380
-00:24:34
+00:33:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii