Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:51
-00:41:03
+00:39:53
8024 2597
325 / 348
-00:26:33
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii