Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:34
-00:47:20
+00:33:36
6666 1783
272 / 348
-00:32:50
+00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii